Context general

Între 8 şi 10 milioane de romi se află în Europa. În covârşitoarea lor majoritate aceşti oameni trăiesc în condiţii de sărăcie acută. Aproape două milioane de copii de romi din sud-estul Europei îşi văd blocat accesul la educaţie, la sănătate şi învăţământ.

Romii (popular ţiganii) sunt un grup etnic care poate fi găsit în aproape toată lumea. În Europa, cele mai importante grupuri trăiesc în România, Bulgaria, Macedonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Spania, Grecia şi Serbia. Importante comunităţi de romi trăiesc şi în America. Se presupune că numele de “ţigani” (zingari, tsigans, zigeuners, cigani, cikani) provine din grecescul “athinganoi”, “a nu se atinge”.

Istorie

Conform dovezilor lingvistice, proto-romii au trait in zona centrală a Indiei. A existat o migraţie iniţială către nord-vestul subcontinentului indian, urmată de migraţia in afara Indiei.
In secolul XI romii se aflau în Imperiul Bizantin, de unde în secolul XIV a inceput migraţia efectivă a romilor în Europa, odată cu cucerirea de către turci a portului grecesc Gallipoli. De altfel ascensiunea triburilor nomade indiene a fost strict legată de victoriile turceşti şi de făurirea puternicului Imperiu Otoman, romii prosperând în interiorul lui.
În secolul XV au pătruns în Europa apuseană (în special în peninsula iberică), iar din secolul XIX în cele 2 Americi. În ţările române sunt semnalaţi în secolul XIV ca robi. În Evul Mediu, majoritatea romilor din ţările române erau robi boiereşti, domneşti sau mânăstireşti, ocupaţiile lor principale fiind acelea de căldărari, fierari, aurari, spoitori, căntăreţi, etc. În secolul XIX, sub influenţa ideilor liberale ale revoluţiei de la 1848, toţi oamenii au fost declaraţi liberi şi egali, robia romilor fiind definitiv abolită în 1856.

Comunitatea romă din România

Romii (Roma în romani, Romi (tigani) în română) constituie unul dintre grupurile etnice cele mai mari din România. Conform recensământului din 2002 aceştia numărau 535.140 de persoane sau 2,5% din totalul populaţiei, fiind al doilea grup etnic minoritar din România după cel maghiar. Rromii sunt concentraţi cu precădere în Transilvania, Crişana, Muntenia şi Oltenia. În Maramureş, Bucovina, Banat, Dobrogea şi Moldova concentraţia rromilor este sub media ţării.

RELIGIE

Pe lângă numeroase practici păgâne, rromii deţin în general religia populaţiei majoritare. Astfel, în conformitate cu religia predominantă a României, majoritatea rromilor sunt creştini ortodocşi. În ultimele două decenii au exitat multe cazuri în care rromi ortodocşi s-au convertit la diverse culte neoprotestante (totuşi, majoritatea enoriaşilor acestor comunităţi religioase nu sunt etnici rromi, ci români).

În localităţile cu o populaţie predominant maghiară (în estul şi nordul Transilvaniei), rromii sunt fie romano-catolici, fie reformaţi. De asemenea, în unele sate care deţin o populaţie săsească există mici comunităţi de rromi luterani. O bună parte a rromilor din Dobrogea sunt musulmani.

ISTORIC

Prima atestare documentară a romilor de pe teritoriul României actuale, datează din anul 1385, când domnitorul Ţării Româneşti, Dan I, dăruieşte Mănăstirii Tismana posesiunile care aparţinuseră mai înainte Mănăstirii Vodiţa de lângă Turnu Severin, posesiuni primite de la unchiul său Vladislav I, între care şi 40 de sălaşe de “ţigani”.În secolul XIX, sub influenţa ideilor liberale ale revoluţiei de la 1848, toţi oamenii au fost declaraţi liberi şi egali, robia romilor fiind definitiv abolită în 1856.

LIMBA ROMANI

Limba romani (numită şi rromani, romanes sau ţigănească; autonim: rromani ćhib) este limba vorbită de romi. Limba face parte din ramura indo-ariană a limbilor indo-europene, fiind similară cu limbi precum punjaba şi hindi.
În toată lumea, sunt aproximativ 4,8 milioane de vorbitori de romani, ţara cu cei mai mulţi vorbitori fiind România (273.500 de persoane), urmată de Slovacia (253.943). Alte ţări unde numărul de vorbitori este peste 100.000 sunt Cehia, Bulgaria şi Ungaria. În termeni de procente din populaţia ţărilor, Slovacia este pe primul loc cu 4,8% populaţie vorbitoare de limbă romani; România este pe locul 6, cu 1,2%.

DIALECTE

În funcţie de ţara în care s-au stabilit populaţiile de romi, limba vorbită a împrumutat cuvinte din limbile dominante în regiunile respective. Dialectele limbii romani s-au diferenţiat mult unele de altele, înţelegerea reciprocă nefiind totdeauna posibilă între vorbitori ai unor dialecte diferite.

STANDARDIZARE

În unele ţări, precum România, Suedia sau Serbia s-au făcut eforturi de standardizare a limbii romani. În România, eforturile de standardizare sînt în primul rând rezultatul muncii lui Gheorghe Sarău, care a alcătuit o variantă purificată a limbii romani, folosită acum în învăţământ. La nivelul anului 2002, în România pentru aproximativ 15.000 de copii de etnie rromă se preda limba rromă.

Discriminarea romilor se invata acasa. Cunoaste-i inainte sa-i judeci !