Despre noi

Fundația Pacea este o organizație apolitică, non-guvernamentală și nonprofit (ONG) și este o instituție de sine stătătoare ce funcționează sub patronajul Provinciei Franciscane Minor Conventuale din România.

Fundaţia umanitară Pacea a fost înființată de către fratele Roberto Peretti OFMConv., împreună cu un grup de oameni de cult (Frații Franciscani Minori Conventuali), interesați de educație și de dezvoltarea relațiilor interumane, în sensul protejării copiilor proveniți din familii defavorizate, pentru a le oferi posibilitatea de a fi primiți într-un colectiv care să se ocupe de educația acestora, precum și în sensul ajutorării familiilor aflate într-o situație economică gravă, fără ca membrii acestora să fie internați în edificiile fundației.

Scopul fundației

Scopul general al fundaţiei este ajutorarea copiilor si a tuturor persoanelor aflate într-o stare de abandonare totală și neavând posibilitatea unei educații corespunzătoare, indiferent de religie, etnie, clasă socială sau apartenență politică.

Domeniu de activitate

Fundația Pacea acționează ca o organizație constituită pentru acordarea de sprijin celor interesați, în principal persoanelor defavorizate. Grija fundației se orientează către populație în ansamblu și promovează calitatea și continuitatea serviciilor specifice domeniului de activitate.

 

Domeniile de activitate ale fundației sunt:

  • ridicarea unui complex de construcții, sub forma unui cămin educativ;
  • întrunirea în acest cadru a tuturor persoanelor interesate și a celor care necesită ajutor;
  • realizarea unui program concret de ajutorare a tuturor celor în nevoie, care să includă acte de caritate și organizarea unei activități de binefacere în același scop, implementarea de proiecte în acest sens;
  • crearea unui corp de cadre specializate din punct de vedere social, medical și psiho-educativ, precum și consultanță în domeniul învățământ – educație;
  • utilizarea în scopurile propuse a tuturor ajutoarelor din străinătate, precum și a bunurilor ce vor intra în patrimoniul fundației (respectiv aparatura tehnica pentru ateliere, cabinete medicale, materiale birotică, de imprimare, mobilier, alimente, produse de uz igienic și sanitar, instrumente muzicale, mijloace de transport, etc.);
  • organizarea de călătorii de studii și documentare, individuale sau de grup, în țară sau străinătate, pentru specializarea persoanelor, cu scop social.

Fundația colaborează cu toate instituțiile din țară și străinătate, organizații, organisme, societăți comerciale, interesate de activitatea fundației și de îmbunătățirea activității specifice domeniului său de activitate.

Fundația poate încheia parteneriate cu organizații similare din țară și din străinătate, care au preocupări în domeniul organizării și furnizării serviciilor de același gen cu cele care formează obiectul de activitate al Fundației Umanitare „Pacea”.

Motto

Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; Gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.

Matei 25, 34-40